– L’objectiu és fomentar i difondre la cultura del Poble Gitano en la Comunitat Valenciana
El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Universitat d’Alacant per a l’impuls i manteniment, durant l’exercici 2019, de la primera Càtedra de Cultura Gitana que existeix a Espanya.
Aquesta càtedra pretén ser un suport acadèmic de referència per a incentivar l’accés als estudis universitaris de la joventut gitana i també per a fomentar i difondre la cultura del Poble Gitano en la Comunitat Valenciana, a través d’estudis i investigació.
La Càtedra va ser creada en 2017 amb el suport de la Conselleria, en el marc de les polítiques del Consell de promoció de mesures per a reduir la desigualtat que afecta a les persones gitanes, afavorir la seua participació activa en tots els àmbits i espais de la societat i lluitar contra la discriminació i el antigitanismo, que limita el desenvolupament personal i professional de les gitanes i els gitanos, atenta contra la dignitat de les persones i vulnera drets fonamentals.
En aquest sentit, aquesta iniciativa suposa una connexió entre l’activitat educativa i investigadora de les universitats amb la planificació i execució de les polítiques del Consell en matèria d’igualtat i inclusió del Poble Gitano.
Amb tot això, el conveni determina l’actuació de col·laboració entre la Universitat d’Alacant i la Generalitat en el foment del coneixement i difusió de la Cultura Gitana en tots els àmbits de la societat valenciana, trencant els estereotips que fomenten el antigitanismo i fixant els compromisos que assumeixen totes dues parts.
El finançament per part de la Generalitat per al manteniment en 2019 de la càtedra ascendeix a un import total màxim de 40.000 euros.

Font: DIputación Alicante